Chứng thư từ Metropole

Thư khen Metropole

Thư cảm ơn Cty Viteq

Chứng thư từ Kintex Elastics

Chứng thư từ Kintex Elastics

Thư cảm ơn Cty Viteq

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Dream Plastics

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Dream Plastics

Chứng nhận hoàn thành dự án Dream Plastics

Chứng thư từ CĐT dự án Mayfair

Chứng thư từ CĐT dự án Mayfair

Chứng thư từ CĐT dự án Mayfair

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Santa Clara

Chứng thư từ Hai Long Contruction - Dự án Santa Clara

Chứng nhận hoàn thành dự án Santa Clara