SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
DỊCH VỤ – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ ĐIỆN

Bảo trì bảo dưỡng Nhà máy, khách sạn cao cấp và tòa nhà văn phòng

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT KHÓI KHÍ THẢI

Hệ thống giúp loại bỏ các khí độc hại ra môi trường như HC, CO, C2. Giúp bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống