NHÀ MÁY IN ĐIỆN TỬ BAO BÌ MINH ĐỨC

Dự án: Nhà máy bao bì Minh Đức

Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Kiến Hưng Việt Nam

Mô tả: Xây lắp hệ thống cơ điện nhà máy

Địa điểm: KCN Bá Thiện 1 – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Quy mô: 15 tỉ VNĐ

Thời gian: 2018