NHÀ MÁY JY HÀ NAM

Dự án: Nhà máy JY Hà Nam

Khách hàng : Công ty CP Xây dựng Hải Long

Mô tả: Xây lắp hệ thống cơ điện nhà máy JY Bình Lục và Lý Nhân – Hà Nam

Địa điểm: Hà Nam – Việt Nam

Quy mô: 21 tỉ VNĐ

Thời gian: 2016