NHÀ MÁY KPF VINA

Dự án: Nhà máy KPF Vina

Khách hàng: Công ty TNHH SAMWOON Việt Nam

Description: Contruction and installation of M&E, Cable, Lighting system.vv

Location: Dai An IP – Hải dương – Việt Nam

Scale: 13.5 Bil VND

Year: 2014