SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ, CHILLERS – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ, CHILLERS

Hệ thống HVAC đều là hệ thống chính quan trọng trong các tòa nhà, các nhà máy công nghiệp. Nó có nhiệm vụ quản lý chất lượng không khí, nhiệt độ trong công trình, tạo sự tiện nghi và thoải mái cho con người sống và làm việc. Hệ thống này cũng hỗ trợ một phần cho hệ thống PCCC.

Các thiết bị được Viteq thi công xây lắp đều được sử dụng của các nhà sản xuất nổi tiếng như Daikin, York, Trane, Kerulai, Carrier,…

Viteq là đơn vị cung cấp toàn diện hệ thống HVAC chuyên biệt cho hệ thống các nhà máy khu công nghiệp từ các hệ thống như:

  • Hệ thống điều hòa không khí cục bộ
  • Hệ thống điều hòa không khí bán trung tâm VRV
  • Hệ thống điều hòa không khí trung tâm CHILLER
  • Hệ thống thông thoáng cho các nhà xưởng

Sản phẩm khác