SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP

Viteq cũng là 1 đối tác chính với các tập đoàn cung cấp thiết bị lớn toàn cầu như GATES, CUMMINS, MISHUBISHI, FLEXCO,  KOMATSU, CAT,  CTP, DONALDSON, FLEETGUARD,..

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG PHÂN TÍCH

Phân phối các thiết bị đo lường chính hãng của YOKOGAWA, EMERSON, ENDRESS HAURES