SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Liên hệ – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 1/41 Ngõ 12( Ngõ 6 mới), Phố Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội


Điện thoại: (84-24) 37930891


Fax: (84-24)37930892


Email: info@viteqvn.com/ son.nh@viteqvn.com


Hoteline: 0981 38 22 66