Dự án: Sofitel Metropole Legend Hanoi

Mô tả: DV bảo dưỡng định kỳ, ứng trực sự cố hệ thống cơ điện

Địa điểm: Hà Nội – Việt Nam

Thời gian: 2008 đến nay