SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Nguồn nhân lực – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

TRAN NGOC TIEN
Giám đốc

Kỹ sư Cơ Điện Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý    

NGUYỄN MINH PHÚ
Phó giám đốc

Kỹ sư cơ điện Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý

DƯƠNG TUẤN VƯỢNG
Phó giám đốc

Thạc sĩ Tài chính Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN