ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

TRAN NGOC TIEN
Giám đốc

Kỹ sư Cơ Điện Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý    

NGUYỄN MINH PHÚ
Phó giám đốc

Kỹ sư cơ điện Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý

DƯƠNG TUẤN VƯỢNG
Phó giám đốc

Thạc sĩ Tài chính Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN