NHÀ MÁY LAVIE HƯNG YÊN

Dự án: Nhà máy Lavie- Nestle Việt Nam

Khách hàng: Lavie- Nestle Việt Nam

Mô tả: Xây lắp hệ thống cơ điện

Địa điểm: Hưng Yên – Việt Nam

Quy mô: 17 tỉ VNĐ

Thời gian: 2015