Dự án:

Cụm nhà máy may mặc FWKK Việt Nam

Khách hàng:

Công ty FWKK Việt Nam

Mô tả:

Xây lắp hệ thống cơ điện nhà máy FWKK

Địa điểm:

Lập Thạch – Vĩnh Phúc – Việt Nam

Quy mô:

60 tỉ VNĐ

Tổng diện tích:

10 hecta

Thời gian:

2017-2018
.