NHÀ MÁY SANTA CRALA NAM ĐỊNH

Dự án: Nhà máy SANTA CLARA

Khách hàng: Công ty cp xây dựng Hải Long

Mô tả: Xây lắp hệ thống cơ điện

Địa điểm: Ý Yên – Nam Định – Việt Nam

Quy mô: 22 tỉ VNĐ

Thời gian: 2016