SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Nhu cầu Tuyển dụng – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

Nhu cầu Tuyển dụng

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG NHÂN SỰ

Công ty CP Công nghệ Viteq Việt Nam

Số 1/41 ngõ 6, Phố Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu giấy, HN

Tel : (84-4) 793 0891

Fax: (84-4) 793 0892

Website : www.viteqvn.com

Phòng Nhân sự: Mrs Phạm Thanh Thủy

E-mail : thuy.pt@viteqvn.com