SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
Quá trình hình thành – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

2017

 

 

2015

 

 

2013

 

2010

 

2007

♦ Vượt chỉ tiêu doanh thu để ra
♦ Tập trung vào quản trị chất lượng.
♦ Tăng quy mô nhân sự lên hơn 150 nhân sự
♦ Là nhà thầu các dự án cơ điện lớn trên 2 triệu USD cho khách hàng nước ngoài.

♦ Trở thành đối tác dịch vụ của MISUBISHI
♦ Trở thành nhà thầu cơ điện và thực hiện xây lắp các dự án cơ điện các nhà máy lớn với chủ đầu tư nước ngoài như KPF,SDGlobal, Santa Clara, Koyo,JY, The Visai.
♦ Thực hiện các dự án thầu cơ điện có 
2013 giá trị vượt hơn 1 triệu USD.

♦ Là đối tác tin cậy và trở thành đối tác thường xuyên của khách lớn như Viettel, Eurowindow, Kurihara Thăng Long…
♦ Tăng quy mô nhân sự lên hơn 100 nhân sự.
♦ Trở thành đại lý chính thức của GATES

♦ Nhận chứng chỉ BSI, ISO
♦ Trở thành đại lý chính thức của CTP
♦ Thành lập văn phòng Quảng Ninh
♦ Trở thành đại lý chính thức của CUMMINS
♦ Thực hiện lắp đặt hệ thống cơ điện cho các đơn vị như Nissin Brake, Lavie,..

♦ Thành lập Viteq Technology JSC.,