Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Nhà máy Nhựa An Lập - Bắc Ninh
  • Khách hàng: CÔNG TY TNHH NHỰA AN LẬP
  • Mô tả: Xây lắp hệ thống cơ điện nhà máy
  • Quy mô: 10.000m2
  • Giá trị: 13 tỉ VNĐ
  • Vị trí: LÔ E5-5 KCN ĐẠI ĐỒNG -TỪ SƠN - BẮC NINH
  • Thời gian 7.2018