Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: BIG C HẠ LONG
  • Khách hàng: Công ty CP năng lượng Synery
  • Mô tả: Lắp đặt tủ điện
  • Vị trí: TP Hạ Long - Quảng Ninh
  • Thời gian 2012