Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: BUJEON ELECTRIC BAC NINH
  • Khách hàng: BUJEON VIETNAM ELECTRONICS Co., Ltd
  • Mô tả: Hệ thống cấp nguồn( Trạm biến áp, Busway), cấp nguồn hạ thế, chiếu sáng,...
  • Giá trị: 25 Bil
  • Vị trí: Que Vo I IP, Que Vo, Bac Ninh
  • Thời gian 2021