Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: ĐẠI SỬ QUÁN AUSTRAYLIA
  • Khách hàng: ĐẠI SỬ QUÁN AUSTRAYLIA
  • Mô tả: Bảo dưỡng hệ thống cơ điện
  • Vị trí: Văn Cao- Ba Đình - Hà Nội
  • Thời gian 2011