Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH
  • Khách hàng: ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH
  • Mô tả: Bảo dưỡng hệ thống điện, máy phát điện
  • Quy mô: 19 Điện Biên Phủ, Ba Đình, HN
  • Giá trị: Từ 2010 đến nay