Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: HANOI LAKE VIEW HOTEL
  • Khách hàng: HANOI LAKE VIEW HOTEL
  • Mô tả: Maintenance Services
  • Vị trí: Số 1 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội
  • Thời gian From 2012 to now