Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY SANTA CLARA NAMDINH
  • Khách hàng: Công ty CP Xây dựng Hải Long
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 22 tỉ VNĐ
  • Vị trí: Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định - Việt Nam
  • Thời gian 2016