Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: KHÁCH SẠN HARBOUR VIEW HẢI PHÒNG
  • Khách hàng: KHÁCH SẠN HARBOUR VIEW HẢI PHÒNG
  • Mô tả: Bảo dưỡng máy phát điện và hệ thống phụ trợ
  • Vị trí: Hải Phòng
  • Thời gian Từ 2016 đến nay