Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: KHÁCH SẠN KIM LIÊN HÀ NỘI
  • Khách hàng: KIM LIEN HA NOI HOTEL
  • Mô tả: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cơ điện
  • Vị trí: Pham Ngoc Thach street, Dong Da District, Ha Noi City
  • Thời gian Từ 2013