Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: MỎ KHE TAM
  • Khách hàng: Tổng công ty Đông Bắc
  • Mô tả: Nâng cấp hệ thống cơ điện mỏ Khe Tam
  • Giá trị: 9.5 tỉ VND
  • Vị trí: Mỏ Khe Tam
  • Thời gian 2012