Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Nhà máy DT&C Vina
  • Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Samwoo Việt Nam
  • Mô tả: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện
  • Quy mô: 1 hecta
  • Giá trị: 8 tỉ VND
  • Vị trí: Khu công nghệ cao Hòa Lạc
  • Thời gian 2018
  • Thời gian Ha Noi