Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY IN BAO BÌ ĐIỆN TỬ MINH ĐỨC
  • Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Kiến Hưng Việt Nam
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Quy mô: 10 hecta
  • Giá trị: 15 tỉ VND
  • Vị trí: KCN Bá Thiện - Tỉnh Vĩnh Phúc - Việt Nam
  • Thời gian 2018