Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY IN VIETTEL
  • Khách hàng: Tập đoàn công nghiệp Viettel
  • Mô tả: Hệ thống tủ điện
  • Vị trí: KCN Nam Thăng Long - HN
  • Thời gian 2012