Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Nhà máy in Viettel
  • Khách hàng: Tập đoàn Công nghiệp Viettel
  • Mô tả: Hệ thống điện
  • Vị trí: KCN Nam Thăng Long - Ha Noi
  • Thời gian 2012