Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY MAY MẶC MAYFAIR
  • Khách hàng: Công ty TNHH MAYFAIR
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Quy mô: 20.000m2
  • Giá trị: 18 tỉ VNĐ
  • Vị trí: KCN Phú Thái - tỉnh Hải Dương - Việt Nam
  • Thời gian 2017