Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY SD GLOBAL(GĐ2
  • Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Samwoon Việt Nam
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điên
  • Giá trị: 15 tỉ VND
  • Vị trí: KCN Đại An - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam
  • Thời gian 2015