Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY SỢI KINTEX HẢI DƯƠNG
  • Khách hàng: Kintex
  • Mô tả: Tổng thầu xây lắp hệ thống cơ điện
  • Quy mô: 13 ti VND
  • Giá trị: KCN Phú Thái - Hải Dương
  • Vị trí: 2018