Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY SƠN NIPPON
  • Khách hàng: Kurihara Việt Nam
  • Mô tả: Lắp đặt tủ điện
  • Vị trí: KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc - VN
  • Thời gian 2013