Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY THỨC ĂN VINA
  • Khách hàng: Hao Phuong LTD
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 12 bill VND
  • Vị trí: Hòa Mạc IP, Duy Tiên, Hà Nam
  • Thời gian 2016