Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NISSIN BRAKE VIỆT NAM
  • Khách hàng: Công ty TNHH NISSIN BRAKE VN
  • Mô tả: Bảo dưỡng máy phát điện và hệ thống phụ trợ
  • Vị trí: KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc - VN
  • Thời gian Từ 2016 đến nay