Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY NISSIN BRAKE VN - NHẬT BẢN
  • Khách hàng: NISSIN BRAKE VN Ltd,. Co
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 9.5 tỉ VNĐ
  • Vị trí: KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
  • Thời gian 2011