• PVI-Tower

Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: PVI TOWER
  • Khách hàng: PVI
  • Mô tả: DV Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện
  • Giá trị:
  • Vị trí: 168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Thời gian Từ 2018