Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: SEDONA SUITES HANOI HOTEL
  • Khách hàng: SEDONA SUITES HANOI HOTEL
  • Mô tả: Maintenance services
  • Vị trí: No 96 To Ngoc Van street, Hà Nội
  • Thời gian From 2012 to now