Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Sofitel Metropole Legend Ha Noi
  • Khách hàng: Sofitel Metropole Legend Ha Noi
  • Mô tả: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cơ điện
  • Vị trí: Số 1, Ngo Quyen - Ha Noi - VN
  • Thời gian Từ 2008