Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: TECHWORLD FACTORY
  • Khách hàng: NAM KHANH CONSTRUCTION
  • Mô tả: Mechanical Systems( Chiller, HVAC, ...)
  • Quy mô: 10.000M2
  • Giá trị: 8 Bill VNĐ
  • Vị trí: Phu Ha IP
  • Thời gian 2020