Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: TTTM MÊ LINH PLAZA HÀ ĐÔNG
  • Khách hàng: Eurowindow Việt Nam
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống điện
  • Giá trị: 6 tỉ VND
  • Vị trí: Hà Đông - Hà Nội - VN
  • Thời gian 2012