Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Dự án trụ sở tập đoàn Công nghiệp Viettel
  • Khách hàng: Tập đoàn Công nghiệp Viettel
  • Mô tả: Cung cắp lắp đặt 4 tổ máy biến áp
  • Quy mô: 10 tỉ VNĐ
  • Vị trí: Cầu Giấy, Hà Nội
  • Thời gian 2019