Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: VINCOM BÀ TRIỆU
  • Khách hàng: VINGROUP
  • Mô tả: Bảo dưỡng máy phát điện và hệ thống phụ trợ
  • Vị trí: 191 Bà Triệu- Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Thời gian 2014 đến nay