Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: VMS MOBIFONE
  • Khách hàng: Tổng công ty viễn thông VN
  • Mô tả: Hệ thống điện cho VMS Giai phóng, Yên Hòa, Ngô Gia Tự( Hải Phòng)
  • Vị trí: VMS Giai phóng, Yên Hòa, Ngô Gia Tự( Hải Phòng)
  • Thời gian 2011