Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: NHÀ MÁY LAVIE HƯNG YÊN
  • Khách hàng: Công ty TNHH Nestle VN
  • Mô tả: Lắp đặt hệ thống cơ điện
  • Giá trị: 17 tỉ VND
  • Vị trí: tỉnh Hưng Yên - VN
  • Thời gian 2015