Mô tả dự án

Chi tiết dự án

  • Dự án: Nhà máy xi măng Visai Ninh Bình
  • Khách hàng: FUJI ELECTRIC VIET NAM
  • Mô tả: Dự án thi công Hệ thống điện
  • Giá trị: 7,5 tỉ VND
  • Vị trí: Ninh Bình - VN
  • Thời gian 2016