Samsung sẽ đưa 200 nhà cung ứng nước ngoài vào VN để hỗ trợ cho công ty này