Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, cập nhật từ ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015, Viteq luôn luôn theo đuổi 1 hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt khoa học và nhất quán, chuẩn hóa các hoạt động loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thiểu các chi phí phát sinh do lỗi xảy ra. Cuối cùng là tạo ra được giá trị cho chủ đầu tư về chi phí tối ưu, tiến độ và chất lượng thi công.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG& CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

  1. Làm đúng, đủ ngay từ bước chuẩn bị.
  2. Quyết định dựa trên quy trình cùng các dữ kiện đẩy đủ nhất.
  3. Tuân thủ hoàn toàn quy trình quản lý chất lượng, đảm bảo phòng ngừa rủi ro.
  4. Đào tạo và tái đào tạo thường xuyên là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng đã cam kết