HSE

An toàn là xương sống cho tất cả các hoạt động thi công, Cán bộ An toàn được đào tạo đẩy đủ về tất cả các tiêu chuẩn an toàn cũng như là cán bộ có kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn cơ điện. Mọi Kỹ sư, kỹ thuật tham gia thi công công trình đều được đào tạo về an toàn thi công riêng đặc trưng cho từng công trình, đảm bảo không có bất cứ nhân sự nào thực hiện sai yếu tố an toàn lao động trong làm việc.

Với phương châm có Sức khỏe thì công trình khó khăn nhường nào cũng vượt qua, do vậy mọi cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu yếu tố này, làm việc 1 cách khoa học đảm bảo chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng công việc, hàng năm CBCNV đều được khám sức khỏe định kỳ. Trong việc sinh hoạt tại công trường cũng được tuân thủ yếu tố sức khỏe đảm bảo nhất cho từng kỹ sư, công nhân tại công trình.

Môi trường xanh sạch là nền tảng cho cuộc sống bền vững, toàn bộ cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu điều này và thực hiện các hành động cùng lối sống thân thiện với môi trường, các côn trình thực hiện cũng đều đảm bảo không tác động ảnh hưởng đến mội trường tại công trường cũng như khu vực xung quanh, sử dụng các vật liệu thiết bị cũng hạn chế tối đa đến việc ảnh hưởng tiêu cực đến mội trường sống và làm việc.

CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO

Chúng tôi cam kết mọi hoạt động và thực thi của các cán bộ công nhân viên đều được giám sát tính tuân thủ đảm bảo không tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe của mọi người luôn luôn được đảm bảo tốt nhất và yếu tố an toàn được đề cao hơn cả. Chúng tôi sẵn sàng dùng các nguồn lực để bảo bảo yếu tố sức khỏe – môi trường – an toàn được phát triển ngày càng tiến bộ hơn.

Không tai nạn – Đảm bảo duy trì sức khỏe con người – Không tác động tiêu cực đến môi trường

 

CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE-AN TOÀN- MÔI TRƯỜNG

Văn bản Quy định về nôi quy hoạt động tại công trường.