CHIẾU SÁNG

  • Hệ thống chiếu sáng nhà máy
  • Hệ thống đèn khẩn cấp
  • Hệ thống đèn chống nổ
  • Hệ thống chiếu sáng chuyện biệt cho các loại hình như may mặc, chế biến thủy hải sản
  • Các thiết bị chiếu sáng được Viteq thi công đều được sử dụng của các nhà sản xuất nổi tiếng về chất lượng như Duhal, Paragon, Osram, Philips,..

Sản phẩm khác