SELECT wp_users.ID FROM wp_users LEFT JOIN wp_usermeta ON wp_users.ID = wp_usermeta.user_id WHERE meta_key LIKE 'wp_capabilities' AND meta_value LIKE '%subscriber%' AND DATEDIFF(CURDATE(), wp_users.user_registered) >= 0
CHIẾU SÁNG – NHÀ THẦU – THIẾT KẾ – THI CÔNG – CƠ ĐIỆN

CHIẾU SÁNG

  • Hệ thống chiếu sáng nhà máy
  • Hệ thống đèn khẩn cấp
  • Hệ thống đèn chống nổ
  • Hệ thống chiếu sáng chuyện biệt cho các loại hình như may mặc, chế biến thủy hải sản
  • Các thiết bị chiếu sáng được Viteq thi công đều được sử dụng của các nhà sản xuất nổi tiếng về chất lượng như Duhal, Paragon, Osram, Philips,..

Sản phẩm khác